Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2008 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2008 công bố văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau đến 31/12/2008 hết hiệu lực thi hành


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31/12/2008 hết hiệu lực thi hành và Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 hết hiệu lực thi hành, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 17/2000/NQ-HĐND6 ngày 14/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về mức thu giá trị bằng tiền ngày công lao động công ích.

2. Nghị quyết số 18/2000/NQ-HĐND6 ngày 14/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Cà Mau.

3. Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND7 ngày 01/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục cuộc vận động quỹ đền ơn, đáp nghĩa giai đoạn 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4. Nghị quyết số 95/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

5. Nghị quyết số 108/2007/NQ-HĐND ngày 22/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

6. Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

7. Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2008.

8. Nghị quyết số 112/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2008.

9. Nghị quyết số 114/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2008.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.
HĐND, UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực10/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2008 công bố văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau đến 31/12/2008 hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2008 công bố văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau đến 31/12/2008 hết hiệu lực thi hành
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýVõ Thanh Bình
       Ngày ban hành10/12/2008
       Ngày hiệu lực10/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2008 công bố văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau đến 31/12/2008 hết hiệu lực thi hành

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2008 công bố văn bản quy phạm pháp luật Cà Mau đến 31/12/2008 hết hiệu lực thi hành

           • 10/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực