Nghị quyết 05/1999/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/1999/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước địa phương năm 2000 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/1999/NQ-HĐND dự toán ngân sách Nhà nước địa phương Sơn La 2000


HĐND TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/1999/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 19 tháng 12 năm 1999

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ NHẤT

(Từ ngày 17/12/1999 đến ngày 19/12/1999)

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ vào điều 12 luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi);

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2000; nghe ý kiến thuyết trình của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ :

I- Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2000 như sau:

1- Tổng số thu ngân sách Nhà nước : 416.340.000.000 đồng

Trong đó thu tại địa phương : 87.000.000.000 đồng

2- Tổng số chi ngân sách địa phương : 416.140.000.000 đồng

- Để có nguồn chi cho một số công việc cấp bách trong năm 2000 HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo thu tại địa phương phấn đấu thu đạt 92.000.000.000 đồng để có số chi ngân sách địa phương năm 2000 là : 421.140.000 đồng.

II- Để thực hiện tốt ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2000 : HĐND tỉnh lưu ý một số biện pháp tổ chức thực hiện sau :

1- Về thu ngân sách :

Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 1999. Năm 2000 cần tổ chức thực hiện tốt các luật thuế mới với phương châm tạo mọi điều kiện để nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu, đồng thời phải thực hiện thu đúng,thu đủ, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh các hình thức : uỷ nhiệm thu, khoán thu; tăng cường các biện pháp kiểm tra chống thất thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dán tem các mặt hàng theo qui đinh của Nhà nước, xử lý nghiêm minh các vụ trốn lậu thuế. Phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra.

2- Về chỉ ngân sách :

Đảm bảo chi ngân sách đúng mục đích,đạt hiệu quả; thực hiện chi đúng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng , chi theo chương trình dự án và các công trình trọng điểm đã được phê duyệt. Thực hiện công khai hoá các nguồn chi ở các ngành, các 'cấp; thực hiện khoán chi ngân sách ; đảm bảo số dư thường xuyên, quan tâm đến các đối tượng chính sách, vùng cao, vùng xa. Thực hiện tiết kiệm chi, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh các vi phạm tiêu cực trong cấp phát vốn và sử dụng vốn.

III-HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh: Tăng cưòng công tác kiểm tra, giám sát điều hành kế hoạch thu, chi ngân sách theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Đồng thời động viên các ngành các cấp, các đơn vị thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2000.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XI - kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 19/12/1999.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/1999/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/1999/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/1999
Ngày hiệu lực19/12/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2000
Cập nhật24 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/1999/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/1999/NQ-HĐND dự toán ngân sách Nhà nước địa phương Sơn La 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/1999/NQ-HĐND dự toán ngân sách Nhà nước địa phương Sơn La 2000
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/1999/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành19/12/1999
        Ngày hiệu lực19/12/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2000
        Cập nhật24 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/1999/NQ-HĐND dự toán ngân sách Nhà nước địa phương Sơn La 2000

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/1999/NQ-HĐND dự toán ngân sách Nhà nước địa phương Sơn La 2000

            • 19/12/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực