Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005 do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005


TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN ĐAK PƠ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TT-HĐND ngày 06/01/2006 của Thường trực HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2006; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khoá I,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2006, bao gồm các nội dung như Tờ trình số 04/TT-HĐND ngày 06/01/2006 của Thường trực HĐND huyện.

Điều 2. Giao cho thường trực HĐND huyện chỉ đạo điều hoà phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện để triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2006.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Đak Pơ khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/01/2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Châu Dích

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực23/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước

Download Văn bản pháp luật 05/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýChâu Dích
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực23/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005

            • 13/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực