Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND về sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND thu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 30 tháng 3 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG SỐ THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ THU TỪ BÁN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TỈNH KHÁNH HÒA.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 832/UBND ngày 27/ 02/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quy định sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo thẩm tra số 03/BC-BKTNS ngày 23/3/2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa với một số nội dung như sau:

1. Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí 70% ( bảy mươi phần trăm ) số thu nộp ngân sách của Lực lượng Kiểm lâm từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu để sử dụng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc.

2. Thời gian thực hiện từ năm 2006 đến 2010.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2006
Ngày hiệu lực09/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND thu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND thu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýMai Trực
        Ngày ban hành30/03/2006
        Ngày hiệu lực09/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND thu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND thu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ rừng Khánh Hòa

            • 30/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực