Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 quận 2


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 2
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2006; Báo cáo thẩm tra số 16/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006, nội dung như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006: 147.233.106.876 đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương năm 2006: 149.159.388.928 đồng.

Trong đó:

+ Thu ngân sách quận: 140.147.453.920 đồng.

+ Thu ngân sách phường: 24.507.989.462 đồng.

(Ngân sách quận bổ sung ngân sách phường: 15.496.054.454 đồng)

- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2006: 147.005.454.128 đồng.

Trong đó:

+ Chi ngân sách quận: 126.342.216.581 đồng.

+ Chi ngân sách phường: 20.663.237.547 đồng.

- Kết dư ngân sách: 17.649.989.254 đồng.

Trong đó:

+ Kết dư ngân sách quận: 13.805.237.339 đồng.

+ Kết dư ngân sách phường: 3.844.751.915 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 quận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 quận 2
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Ngọc Sương
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 quận 2

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 quận 2

             • 11/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực