Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “NĂM 2008 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” ban hành kèm theo Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận Kế hoạch chi tiết thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung Kế hoạch số 1146/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 về Kế hoạch chi tiết thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 năm 2008.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cần chú ý:

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng bằng nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo vệ môi trường và trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận, nhất là các khu vực được chọn làm điểm.

- Kiểm tra đánh giá mặt được và chưa được trong việc triển khai thực hiện theo định kỳ 6 tháng và năm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp thứ 16 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận - phường và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 16 ngày 22 tháng 4 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực29/04/2008
Ngày công báo15/05/2008
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành22/04/2008
        Ngày hiệu lực29/04/2008
        Ngày công báo15/05/2008
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10

            • 22/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực