Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND chuyển đổi trường bán công sang trường công lập do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND chuyển đổi trường bán công sang công lập Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2009/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG NAM CAO (HUYỆN LÝ NHÂN) VÀ TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DUY TIÊN (HUYỆN DUY TIÊN) SANG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

(Ngày 14/7 và 15/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phố thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 830/TTr-UBND ngày 24/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 830/TTr- UBND ngày 24/6/2009 về việc chuyển đổi loại hình Trường trung học phổ thông bán công Nam Cao (huyện Lý Nhân) và Trường trung học phổ thông bán công Duy Tiên (huyện Duy Tiên) thành Trường trung học phổ thông công lập.

Tên các trường sau khi chuyển đổi:

- Trường trung học phổ thông bán công Nam Cao đổi tên thành Trường trung học phổ thông Nam Cao.

- Trường trung học phổ thông bán công Duy Tiên đổi tên thành Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến.

Điều 2. Bổ sung cho ngành Giáo dục và Đào tạo 92 biên chế viên chức sự nghiệp vào năm 2010 để bố trí cho trường Trung học phổ thông Nam Cao và trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến (Mỗi trường 46 biên chế viên chức).

Điều 3. Kinh phí bảo đảm để 2 trường chuyển đổi sang công lập trong 4 tháng cuối năm (từ tháng 9 đến tháng 12/2009) là: 383.697.978 đồng, trong đó:

- Trường trung học phổ thông Nam Cao: 191.848.989 đồng.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến: 191.848.989 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm sắp xếp trong kinh phí đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1618/QĐ-UB ngày 15/12/2008 để thực hiện việc chuyển đổi.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/7/2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2009
Ngày hiệu lực15/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND chuyển đổi trường bán công sang công lập Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND chuyển đổi trường bán công sang công lập Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành15/07/2009
        Ngày hiệu lực15/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND chuyển đổi trường bán công sang công lập Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND chuyển đổi trường bán công sang công lập Hà Nam

            • 15/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực