Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể tại Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2009/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2006/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007, thời kỳ ổn định 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 05/6/2009; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND-KTNS ngày 18/6/2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể tại Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Định mức chi quản lý hành chính cho một công chức khối tỉnh:

a) Đối với đơn vị có dưới 20 biên chế: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng)/biên chế/năm;

b) Đối với đơn vị có từ 20 biên chế trở lên: 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng)/biên chế/năm.

2. Định mức chi quản lý hành chính cho một công chức khối huyện:

a) Đối với đơn vị có dưới 20 biên chế: 49.000.000 đồng (Bốn mươi chín triệu đồng)/biên chế/năm;

b) Đối với đơn vị có từ 20 biên chế trở lên: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng)/biên chế/năm.

Điều 2. Định mức trên được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND Bình Phước
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tấn Hưng
       Ngày ban hành31/07/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND Bình Phước

           • 31/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực