Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2010 do Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa IX - kỳ họp thứ 20 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐNĐ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LONG THÀNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2010/NQ-HĐND

Ngày 09 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2005;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình;
Sau khi xem xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 01/7/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010; Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 01/7/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện đầu tư và xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 01/7/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010, bao gồm:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2010.

2. Thống nhất nội dung điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2010, cụ thể như sau:

STT

Danh mục dự án

(chi tiết kèm phụ lục)

Kế hoạch 2010 đã giao (tr.đ)

Điều chỉnh tăng, giảm (+/-)

KH điều chỉnh năm 2010 (tr.đ)

 

Tổng số

77.387

+54.046

131.433

1

Các dự án ghi KH đầu năm tiếp tục thực hiện

77.387

74.468

74.468

 

Trong đó:

 

 

 

a

Các dự án đã ghi KH đầu năm điều chỉnh giảm

 

-19.797

-19.797

b

Các dự án đã ghi KH đầu năm điều chỉnh tăng

 

+16.878

16.878

2

Các dự án mới bổ sung 06 tháng cuối năm các công trình vốn huyện

 

+25.977

25.977

3

Các dự án mới bổ sung 06 tháng cuối năm theo phân cấp của tỉnh chương trình hỗ trợ có mục tiêu

 

+30.988

30.988

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010 và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ Đại biểu và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa IX, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09/7/2010.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực16/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐNĐ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐNĐ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐỗ Văn Nghĩa
        Ngày ban hành09/07/2010
        Ngày hiệu lực16/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐNĐ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐNĐ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng

            • 09/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực