Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8

Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8 thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách cán bộ công chức dự nguồn cấp xã Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA SỐ LƯỢNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ NGUỒN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1627/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Dương về bố trí biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

1. Số lượng cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã: 200 cán bộ, công chức (được bố trí từ 200 học viên của Đề án đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh).

2. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn của các xã, phường, thị trấn:

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã được thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng với chức danh, công việc đảm nhận.

3. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã thực hiện từ nguồn kinh phí tự chủ của ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2013/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2013
Ngày hiệu lực10/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách cán bộ công chức dự nguồn cấp xã Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách cán bộ công chức dự nguồn cấp xã Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2013/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành31/07/2013
        Ngày hiệu lực10/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách cán bộ công chức dự nguồn cấp xã Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách cán bộ công chức dự nguồn cấp xã Bình Dương

            • 31/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực