Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 do Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 2015 Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 572/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban hết hiệu lực 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước năm 2015, Tờ trình 69/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các giải pháp điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2015 như đề nghị tại Tờ trình 69/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015, như sau:

1. Tăng thu ngân sách ngân sách địa phương: 1.168,1 tỷ đồng. Trong đó:

- Trung ương bổ sung dự án đường 991B năm 2015: 800,0 tỷ đồng.

- Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng Trường Trung học Cơ sở Côn Đảo là: 30,0 tỷ đồng.

- Thu vay vốn tín dụng ưu đãi: 100,0 tỷ đồng.

- Trung ương bổ sung giảm thu ngân sách năm 2014: 25,2 tỷ đồng.

- Thu vay vốn Kho bạc Trung ương: 200,0 tỷ đồng.

- Thu tiền bán cây đước: 12,9 tỷ đồng.

2. Tăng chi ngân sách ngân sách địa phương: 1.168,1 tỷ đồng.

Trong đó: Bổ sung chi đầu tư phát triển là: 1.168,1 tỷ đồng. Gồm:

- Chi dự án đường 991B năm 2015: 800,0 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng Trường Trung học Cơ sở Côn Đảo là: 30,0 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi là: 100,0 tỷ đồng.

- Chi mua sắm thiết bị bệnh viện Bà Rịa: 200,0 tỷ đồng.

- Chi bù giảm thu cho ngân sách cấp huyện và chi đầu tư từ nguồn bán cây đước: 38,1 tỷ đồng.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các giải pháp điều hành ngân sách địa phương thực hiện cân đối nguồn vốn và quyết định việc phân bổ chi tiết, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khoá V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 2015 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 2015 Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 2015 Bà Rịa Vũng Tàu