Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND Quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2016/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và tiếp thu ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý là các doanh nghiệp đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Tiêu chí phân công theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điều lệ:

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước: Bao gồm tất cả các doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ vốn nhà nước chiếm từ 30% trở lên;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT;

- Quy mô vốn điều lệ: Tất cả các doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) trở lên.

b) Tiêu chí phân công theo khu công nghiệp:

Cục Thuế quản lý các doanh nghiệp thành lập mới tại các khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào hệ thống các Khu công nghiệp Quốc gia: Khu công nghiệp Phía Nam, Khu công nghiệp Âu Lâu, Khu Công nghiệp Minh Quân.

c) Tiêu chí phân công theo ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có ngành nghề chính thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất phức tạp, như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

B0610

Khai thác dầu thô

2

B0620

Khai thác khí đốt tự nhiên

3

B0721

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

4

B0730

Khai thác quặng kim loại quý hiếm

5

D3510

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

6

D3520

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

7

K6411

Hoạt động ngân hàng trung ương

8

K6419

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

9

K6420

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

10

K6430

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

11

K6491

Hoạt động cho thuê tài chính

12

K6511

Bảo hiểm nhân thọ

13

K6512

Bảo hiểm phi nhân thọ

14

K6520

Tái bảo hiểm

15

K6530

Bảo hiểm xã hội

16

K6611

Quản lý thị trường tài chính

17

K6612

Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

18

K6621

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

19

K6622

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

20

K6630

Hoạt động quản lý quỹ

21

L6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

22

M6920

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

23

R9200

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

24

U9900

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Đối với các Chi nhánh và Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nếu ở trong tỉnh thì phân công quản lý theo công ty mẹ, nếu khác tỉnh thì phân công quản lý theo ngành nghề như trên.

2. Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại không thuộc các trường hợp tại khoản 1 nêu trên, có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý.

3. Về phân chia các khoản thu ngân sách của các doanh nghiệp thành lập mới giữa các cấp ngân sách địa phương được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Kỳ họp thứ 16 thông qua, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được áp dụng thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực02/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Thống
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực02/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới Yên Bái

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực