Nghị quyết 05/NQ-CP

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2016 về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn Kiên Giang


CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sthảo luận của các thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Điều 2. y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định tên gọi các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện Phú Quốc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2016
Ngày hiệu lực18/01/2016
Ngày công báo30/01/2016
Số công báoTừ số 135 đến số 136
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành18/01/2016
        Ngày hiệu lực18/01/2016
        Ngày công báo30/01/2016
        Số công báoTừ số 135 đến số 136
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn Kiên Giang

            • 18/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực