Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL 2022 Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long


HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI
VÙNG ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỀ QUY HOẠCH VÙNG VÀ KHOẢN VAY HỖ TRỢ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành viên của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7569/BC-BKHĐT ngày 2 tháng 11 năm 2021 về lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Phiên họp của Hội đồng về Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và Khoản vay hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày 03 tháng 11 năm 2021 và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1. Thống nhất quan điểm, mục tiêu phát triển và phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7569/BC-BKHĐT ngày 2 tháng 11 năm 2021. Việc sớm phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu cấp thiết hiện nay để tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

2. Đến năm 2030 phát triển vùng, đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng, ứng dụng công nghệ cao với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển, tăng cường kết nối nội vùng, trong nước và quốc tế; chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân địa phương gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái quan trọng; duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc.

3. Tiếp tục ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng cấp quốc gia, vùng, liên tỉnh bao gồm: giao thông, năng lượng, cấp nước sạch, trung tâm đầu mối về nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều 2. Về Khoản vay hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long

Việc tiếp nhận khoản vay, tiêu chí lựa chọn và danh mục dự án đầu tư, cơ chế tài chính của các dự án và các nội dung có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm thẩm định, thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2. Hoàn thiện nội dung Khoản vay hỗ trợ Vùng đồng bằng sông Cửu Long, khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Thành viên Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL (danh sách kèm theo);
- Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố Vùng ĐBSCL;
- Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ KHĐT: Văn phòng Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL (Vụ KTĐP&LT) (2);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, QHĐP, CN, NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HĐĐPVĐBSCL (2) Thg.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐĐPVĐBSCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2022
Ngày hiệu lực13/01/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL 2022 Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL 2022 Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-HĐĐPVĐBSCL
        Cơ quan ban hànhHội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành13/01/2022
        Ngày hiệu lực13/01/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL 2022 Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL 2022 Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long

              • 13/01/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực