Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2000 về mức thu học phí của học sinh, sinh viên trường cao đẳng sư phạm làm căn cứ để Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí cho trường do thực hiện chế độ miễn thu phí do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2000 mức thu học phí học sinh sinh viên sư phạm Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2012 công bố Nghị quyết tỉnh Hà Nam ban hành 1997 2011 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2000 mức thu học phí học sinh sinh viên sư phạm Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 27 tháng 01 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

V/V MỨC THU HỌC PHÍ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP LÀM CĂN CỨ ĐỂ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP KINH PHÍ CHO TRƯỜNG DO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN THU PHÍ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khoá XV, kỳ họp thứ 2
(ngày 26 đến ngày 27/01/2000)

Căn cứ điều 13 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 66/TTLT/BGD-ĐT và BTC ngày 26/12/1998 của Bộ Giáo dục đào toạ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm;

Sau khi xem xét và thảo luận báo cáo, tờ trình số 16 ngày 14/01/2000 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

I. HĐND tỉnh nhất trí mức thu học phí của học sinh, sinh viên trường CĐSP làm căn cứ để Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí cho trường do thực hiện chế độ miễn thu học phí như sau:

1. Hệ cao đẳng sư phạm định mức học phí : 80.000đ/tháng/hs

2. Hệ Trung học sư phạm định mức học phí : 40.000đ/tháng/hs

Trên cơ sở mức thu học phí và chỉ tiêu tuyển sinh được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục – Đào tạo duyệt; UBND tỉnh cấp hỗ trợ ngân sách để đảm bảo hoạt động của nhà trường; khoản ngân sách hỗ trợ được tính trong dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.

II. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV kỳ họp thứ hai ngày 27/01/2000./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH
- Chính phủ
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND, UBMTTQ tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI
- HĐND, UBND các huyện, thị
Lưu VT HĐND 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Tăng Văn Phả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2000
Ngày hiệu lực27/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2000 mức thu học phí học sinh sinh viên sư phạm Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2000 mức thu học phí học sinh sinh viên sư phạm Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTăng Văn Phả
        Ngày ban hành27/01/2000
        Ngày hiệu lực27/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2000 mức thu học phí học sinh sinh viên sư phạm Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2000 mức thu học phí học sinh sinh viên sư phạm Hà Nam