Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2015 về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2015 thành lập Sở Du lịch Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ KIỆN TOÀN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 06/7/2015 đến ngày 08/7/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và Văn bản số 5207/VPCP-TCCV ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 (kèm Đề án số 146/ĐA-UBND ngày 07/7/2015) của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Phê chuẩn Đề án thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Đề án, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP CP, Ban công tác ĐBQH;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ VH, TT và DL;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND TP, UBMTTQ TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng của Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP , VP UBNDTP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo thành phố Hà Nội;
- Cổng GTĐT Thành phố, Báo HNM, Báo KTĐT;
- Lưu: VT, Ban PC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2015 thành lập Sở Du lịch Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2015 thành lập Sở Du lịch Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2015 thành lập Sở Du lịch Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐND 2015 thành lập Sở Du lịch Hà Nội

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực