Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ

Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ về thành lập quỹ an ninh -quốc phòng trên địa bàn thành phố do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ thành lập quỹ an ninh quốc phòng Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/1998/NQ-HĐ

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 7 năm 1998

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP QUỸ AN NINH - QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 5

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ngày 20/3/1996;

- Căn cứ Pháp lệnh về dân quân tự vệ ngày 22/01/1996;

- Căn cứ Chỉ thị số 135/CT ngày 14/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về tăng cường công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới;

- Sau khi nghe Tờ trình 1257/TT-UB ngày 20/6/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về thành lập Quỹ an ninh-quốc phòng trên địa bàn TP ĐN, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND;

QUYẾT NGHỊ

1/ Thành lập "Quỹ an ninh - quốc phòng" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là Quy chế về quản lý và sử dụng Quỹ an ninh-quốc phòng.

2/ UBND thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3/ Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 5, HĐND khóa V thông qua ngày 2/7/1998.

Các văn bản trước đây của TP Đà Nẵng liên quan đến việc huy động đóng góp lập quỹ an ninh trật tự và quỹ quốc phòng trái với nghị quyết này đều bãi bỏ.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ, Chủ tịch nước, Thường vụ Thành ủy;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- UBND, các sở ban ngành, UBMTTQ, các đoàn thể;
- TTHĐND, UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng, Công an ĐN, Đài PTTH TP, Đài THĐN;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Trương Quang Được

 

QUY CHẾ

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ AN NINH - QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

Điều 1: Quỹ An ninh- Quốc phòng (sau đây gọi tắt là quỹ ANQP) trên địa bàn TP Đà Nẵng được lập do sự đóng góp của các hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức cư trú hoặc đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để sử dụng phục vụ công tác giữ gìn an ninh-quốc phòng tại tổ dân phố và thôn.

Điều 2: Các đối tượng huy động và miễn huy động đóng góp.

1- Các đối tượng huy động là hộ gia đình; các cơ quan, đoàn thể; các tổ chức kinh tế tư nhân, tập thể, Nhà nước.

2- Các đối tượng miễn huy động là hộ gia đình mà chủ hộ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh 1/4; hộ cứu tế, hộ đói trong danh sách đã được UBND các quận, huyện lập và quản lý. Nếu các đối tượng này tự nguyện đóng góp cho Quỹ ANQP thì không nhất thiết theo mức huy động quy định chung.

Điều 3: Mức tiền huy động đóng góp Quỹ ANQP quy định theo quý, cụ thể:

1- Khu vực 4 xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang:

- Hộ gia đình

: 1.500đ/quý

- Các cơ quan, đoàn thể

: 15.000đ/quý.

- Các tổ chức kinh tế tư nhân, tập thể, Nhà nước

: 30.000đ/quý.

2- Khu vực ngoại ô thành phố, gồm các xã còn lại của huyện Hòa Vang (trừ xã Hòa Thọ, Hòa Phát); phường Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn; phường Hòa Hiệp thuộc quận Liên Chiểu:

- Hộ gia đình

: 2.500đ/quý

- Các cơ quan, đoàn thể

: 21.000đ/quý

- Các tchức kinh tế tư nhân, tập thể, Nhà nước

: 45.000đ/quý.

3- Khu vực cận nội thành và nội thành: các phường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, các phường Hòa Hải và Bắc Mỹ An thuộc quận Ngũ Hành Sơn, các phường Hòa Minh, Hòa Khánh thuộc quận Liên Chiểu; các xã Hòa Thọ, Hòa Phát thuộc huyện Hòa Vang:

- Hộ gia đình

: 3.000đ/quý

- Các cơ quan đoàn thể

: 25.000đ/quý.

- Các tchức kinh tế tư nhân, tập thể, Nhà nước

: 60.000đ/quý.

Điều 4: Quỹ ANQP do UBND và các tổ chức bảo vệ an ninh-quốc phòng ở phường, xã quản lý, điều hành, sử dụng theo mục đích lập Quỹ và chịu sự kiểm soát về tài chính của cơ quan tài chính cấp trên.

Điều 5: Ban bảo vệ dân phố, Ban cán sự thôn được trực tiếp tổ chức thu theo đối tượng và mức huy động đóng góp nêu tại Điều 3 và 4 nói trên. Việc tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ ANQP của các đối tượng nhất thiết phải sử dụng biên lai thu theo mẫu thng nhất của Nhà nước quy đnh.

Điều 6: Quỹ ANQP thu được hàng quý, được phân bổ sử dụng như sau:

1- Dành 70% trên tổng số thực thu để lại cho Ban bảo vệ dân phố, Ban cán sự thôn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường, xã chi theo các nội dung: Chi bồi dưỡng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh-quốc phòng ban đêm và vào các ngày lễ, ngày tết; chi sinh hoạt hội họp; chi mua sắm giấy bút.

2- Còn lại 30% nộp cho Hội đồng bảo vệ ANTT phường, xã để phối hợp Ban, chỉ huy quân sự phường, xã chi theo các nội dung: chi mua biên lai, chứng từ để phục vụ công tác thu, chi quỹ; Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn ANQP trên địa bàn phường, xã; Chi trợ cấp cho người bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ An ninh-Quốc phòng; Chi mua sắm thêm phương tiện, điều kiện vật chất cần thiết cho các lực lượng trực tiếp làm công tác bảo vệ ANQP ở cơ sở; Chi phục vụ công tác sơ, tổng kết phong trào bảo vệ ANQP.

Điều 7: Hằng năm, UBND và Hội đồng Bảo vệ ANTT phường, xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi trước Hội nghị tổng kết phong trào bảo vệ ANQP trên địa bàn phường, xã và phải được phản ảnh vào ngân sách phường, xã thông qua hình thức ghi thu, ghi chi theo Luật NSNN.

Điều 8: Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, xây dựng, quản lý và đóng góp Quỹ ANQP được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.

Điều 9: Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ theo dõi chỉ đạo, quản lý, thực hiện thu-chi Quỹ ANQP mà vi phạm Nghị quyết này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nếu gây thiệt hại vật chất thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại đã gây ra.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/1998/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/1998/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/1998
Ngày hiệu lực02/07/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/1998/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ thành lập quỹ an ninh quốc phòng Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ thành lập quỹ an ninh quốc phòng Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/1998/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrương Quang Được
        Ngày ban hành02/07/1998
        Ngày hiệu lực02/07/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ thành lập quỹ an ninh quốc phòng Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ thành lập quỹ an ninh quốc phòng Đà Nẵng

            • 02/07/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực