Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng cuối 2006


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2006; TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2005;
Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006; phương hướng điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005; chấp thuận nội dung điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2006; ghi nhận tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006 như sau:

I. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước : 414.592.568.628 đồng.

Trong đó các khoản thu chủ yếu:

- Thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh : 212.468.502.259 đồng.

- Lệ phí trước bạ : 31.575.788.942 đồng.

- Tiền sử dụng đất : 47.735.413.639 đồng.

- Thuế nhà đất : 4.373.614.093 đồng.

- Tiền thuê đất : 8.406.768.056 đồng.

- Thu phí - lệ phí : 6.401.954.048 đồng.

- Thu khác : 9.226.932.127 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương : 192.634.306.974 đồng.

Trong đó các khoản thu chủ yếu:

- Thuế công, thương nghiệp : 58.104.013.579 đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất : 10.147.706.700 đồng.

- Thuế nhà đất : 4.373.614.093 đồng.

- Thu phí - lệ phí : 5.697.831.250 đồng.

- Thu khác : 8.601.010.154 đồng.

- Thu trợ cấp cân đối ngân sách : 32.275.437.690 đồng. (trong đó vốn đầu tư phân cấp 12.000.000.000 đồng)

3. Tổng chi ngân sách địa phương : 168.349.704.062 đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển : 18.737.122.658 đồng.

- Chi thường xuyên : 118.576.489.312 đồng.

Bao gồm:

. Chi sự nghiệp kinh tế: 14.099.850.236 đồng.

. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : 45.808.992.565 đồng.

. Chi sự nghiệp y tế : 8.091.337.668 đồng.

. Chi văn hóa nghệ thuật : 3.905.827.100 đồng.

. Chi thể dục - thể thao : 1.328.609.542 đồng.

. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 4.036.424.260 đồng.

. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể : 22.684.321.238 đồng.

. Chi an ninh quốc phòng : 8.196.128.181 đồng.

. Chi khác : 10.224.998.522 đồng.

. Hỗ trợ quỹ Xóa đói giảm nghèo : 200.000.000 đồng.

- Chi chuyển nguồn năm trước sang năm nay : 1.943.024.474 đồng.

- Ghi chi qua ngân sách : 29.093.067.618 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương : 24.284.602.912 đồng.

II. Chấp thuận điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006:

- Tổng thu ngân sách địa phương: 143,942 tỷ đồng (số cũ: 118,512 tỷ đồng)

- Tổng chi ngân sách địa phương: 143,942 tỷ đồng (số cũ: 118,512 tỷ đồng)

III. Ghi nhận tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước: 190,284 tỷ đồng, đạt 60,71% kế hoạch.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 87,826 tỷ đồng, đạt 61,01% kế hoạch.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 70,580 tỷ đồng, đạt 49,03% kế hoạch.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận cân đối điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2006 đạt hiệu quả; tăng cường quản lý kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng quy định; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách năm 2006 theo kế hoạch được giao.

Thường trực, 2 Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 19 tháng 07 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2006
Ngày hiệu lực26/07/2006
Ngày công báo15/08/2006
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng cuối 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng cuối 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Thọ
        Ngày ban hành19/07/2006
        Ngày hiệu lực26/07/2006
        Ngày công báo15/08/2006
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng cuối 2006

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2005; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 2006; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng cuối 2006

            • 19/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực