Nghị quyết 06/2007/QH12

Nghị quyết số 06/2007/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2007/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005


QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2007/QH12

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007 

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ NHẤT

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ mười;
Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ vào Nghị quyết số 33/2004/QH11 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 và Nghị quyết số 34/2004/QH11 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2005;
Sau khi xem xét Báo cáo số 50/BC-CP ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005, Báo cáo thẩm tra số 06/UBTCNS ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Báo cáo kiểm toán số 70/BC-KTNN ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Kiểm toán Nhà nước, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 07/UBTVQH12 ngày 03 tháng 08 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005:

a) Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 283.847 tỷ đồng (Hai trăm tám mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2004 sang năm 2005 là 34.441 tỷ đồng; số thu từ quỹ dự trữ tài chính là 145 tỷ đồng; số thu từ việc huy động vốn đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật ngân sách nhà nước là 10.254 tỷ đồng; thu kết chuyển từ năm 2004 sang năm 2005 của ngân sách địa phương là 10.720 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế được đầu tư trở lại cho ngành dầu khí là 5.025 tỷ đồng;

b) Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 313.479 tỷ đồng (Ba trăm mười ba nghìn bốn trăm bảy mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả số chi từ lợi nhuận sau thuế được đầu tư trở lại cho ngành dầu khí là 5.025 tỷ đồng; số kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2005 và số chi chuyển nguồn từ năm 2005 sang năm 2006 là 50.781 tỷ đồng;

c) Mức bội chi ngân sách nhà nước (không bao gồm 11.114 tỷ đồng chênh lệch thu lớn hơn chi của ngân sách địa phương) là 40.746 tỷ đồng (Bốn mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu tỷ đồng), bằng 4,86% tổng sản phẩm trong nước (GDP);

d) Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước:

- Vay trong nước: 32.420 tỷ đồng (Ba mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ đồng);

- Vay ngoài nước: 8.326 tỷ đồng (Tám nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng).

(Theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 đính kèm)

2. Giao Chính phủ:

a) Theo dõi, tổ chức quyết toán chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản tạm ứng, các khoản quản lý qua ngân sách, chi chuyển nguồn từ năm 2005 sang năm 2006 theo đúng quy định của pháp luật. Khắc phục tình trạng phân bổ và giao dự toán ngân sách chậm đến các đơn vị sử dụng, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện, đồng thời xem xét, điều khiển các khoản chi trong dự toán theo quy định nhằm giảm số chi chuyển nguồn hàng năm;

b) Kiểm tra chặt chẽ các khoản chi chưa đủ thủ tục quyết toán và thu hồi vào ngân sách nhà nước những khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, vượt định mức; truy thu các khoản nợ đọng thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm đã được các cơ quan kiểm tra, thanh tra, Kiểm toán nhà nước phát hiện. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005 có dấu hiệu vi phạm;

c) Đề xuất, sửa đổi các quy định của pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách theo thẩm quyền, bảo đảm quyết toán ngân sách nhà nước sát thực, minh bạch, đúng bản chất kinh tế - tài chính, nhất là tổng thu, tổng chi, số bội chi ngân sách nhà nước;

d) Đối với khoản chênh lệch thu lớn hơn chi của ngân sách trung ương 214 tỷ đồng, thực hiện chuyển nguồn sang năm 2007 để bổ sung đầu tư xây dựng, cải tạo một số cơ sở giam giữ của Bộ Công an và đầu tư xây dựng một số cầu quy mô vừa và nhỏ nối liền một số xã của một số tỉnh khó khăn thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có số thu ngân sách nhà nước thấp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện;

đ) Chỉ đạo tiếp thu và xử lý những kiến nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trong Báo cáo thẩm tra số 06/UBTCNS ngày 01 tháng 08 năm 2007, của Kiểm toán nhà nước trong Báo cáo kiểm toán năm 2006 về niên độ ngân sách năm 2005 số 70/BC-KTNN ngày 06 tháng 07 năm 2007; báo cáo kết quả xử lý với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006.

3. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan theo chức năng và nhiệm vụ của mình, giám sát việc xử lý những vi phạm đã được các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước phát hiện

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt khóa XII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 08 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2007/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2007
Ngày hiệu lực06/09/2007
Ngày công báo22/08/2007
Số công báoTừ số 592 đến số 593
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QH12

Lược đồ Nghị quyết 06/2007/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2007/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2007/QH12
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Phú Trọng
        Ngày ban hành04/08/2007
        Ngày hiệu lực06/09/2007
        Ngày công báo22/08/2007
        Số công báoTừ số 592 đến số 593
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2007/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2007/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005

            • 04/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực