Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND quy định công chức tư pháp - hộ tịch thôi kiêm phó trưởng công an xã, thị trấn và bố trí chức danh phó trưởng công an xã, thị trấn là cán bộ không chuyên trách cấp xã do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND công chức tư pháp hộ tịch thôi kiêm phó trưởng công an Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH THÔI KIÊM PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN VÀ BỐ TRÍ CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN LÀ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 03/7/2008 về việc quy định công chức Tư pháp - Hộ tịch thôi kiêm Phó trưởng Công an xã và bố trí chức danh Phó trưởng Công an xã là cán bộ không chuyên trách cấp xã; trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định công chức Tư pháp - Hộ tịch thôi kiêm Phó trưởng Công an xã, thị trấn và bố trí chức danh Phó trưởng Công an xã, thị trấn là cán bộ không chuyên trách cấp xã, cụ thể như sau:

1. Mỗi xã, thị trấn giữ nguyên 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch là công chức chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

2. Bố trí tại mỗi xã, thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy) 01 Phó trưởng công an là cán bộ không chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Phó trưởng Công an xã, thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy) được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,7 của mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho Phó trưởng Công an xã, thị trấn được cân đối vào ngân sách xã, thị trấn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2008 và thay thế quy định về mức phụ cấp đối với chức danh Phó Công an tại điểm b, Điều 1 Nghị quyết số 17/2004/NQ-HĐND ngày 17/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08/7/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Tạ Nhật Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực01/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND công chức tư pháp hộ tịch thôi kiêm phó trưởng công an Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND công chức tư pháp hộ tịch thôi kiêm phó trưởng công an Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTạ Nhật Thới
        Ngày ban hành08/07/2008
        Ngày hiệu lực01/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND công chức tư pháp hộ tịch thôi kiêm phó trưởng công an Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND công chức tư pháp hộ tịch thôi kiêm phó trưởng công an Ninh Bình

            • 08/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực