Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 quận 2


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 2
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 17/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 với các nội dung như sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2007: 517.802.326.849 đồng.

b) Tổng thu ngân sách địa phương năm 2007: 247.634.935.215 đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách quận: 225.799.742.466 đồng.

- Thu ngân sách phường: 40.333.754.749 đồng.

(Ngân sách quận bổ sung ngân sách phường: 18.498.562.000 đồng)

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương: 186.880.723.456 đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách quận: 159.114.725.270 đồng.

- Chi ngân sách phường:27.765.998.186 đồng.

3. Kết dư ngân sách: 79.252.773.759 đồng.

a) Kết dư ngân sách quận: 66.685.017.196 đồng.

Kết dư ngân sách quận chuyển qua năm 2008 được xác định như sau:

- Những khoản thu chưa chi năm 2007: 10.813.464.000 đồng.

- Kết dư XDCB năm 2007 chuyển sang năm 2008: 23.000.000.000 đồng.

- Bổ sung chi đầu tư phát triển (XDCB) 2008: 23.000.000.000 đồng.

- Chi các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2008: 9.871.553.196 đồng.

b) Kết dư ngân sách phường: 12.567.756.563 đồng.

Kết dư ngân sách phường chuyển sang năm 2008 được xác định là nguồn thu của năm 2008 do Hội đồng nhân dân phường quyết định chi các khoản như sau:

- Những nội dung chi của năm 2007 nhưng chưa chi chuyển sang năm 2008 tiếp tục chi (nếu có).

- Chi cho những nội dung, nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm 2008 (dự toán bổ sung ngân sách phường năm 2008 từ nguồn kết dư ngân sách phường).

- Sau khi chi 02 nội dung trên, phần còn lại quy thành 100% và sử dụng như sau:

+ 50% làm nguồn để chi cải cách tiền lương.

+ 50% chi đầu tư phát triển và dự phòng để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 quận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 quận 2
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Ngọc Sương
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 quận 2

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 quận 2

             • 11/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực