Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thạnh do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thạnh quận Bình Thạnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ 1/5000 QUẬN BÌNH THẠNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Bình Thạnh đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 - Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX (mở rộng) số 11-NQ/QU ngày 20 tháng 12 năm 2007;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1116/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thạnh; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận với các nội dung tại Tờ trình số 1116/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các Sở, ngành chức năng của Thành phố, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đồ án theo thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/5000 đã được duyệt; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện việc công khai quy hoạch cho người dân nhằm đưa việc giám sát quản lý quy hoạch đi vào nề nếp, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tạo vẻ mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận và tại kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX, kỳ họp thường lệ lần thứ 11 ngày 11 tháng 7 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thạnh quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thạnh quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐinh Thị Lang
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thạnh quận Bình Thạnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thạnh quận Bình Thạnh

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực