Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND chế độ tiếp khách nước ngoài chi tổ chức hội nghị quốc tế tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 24/10/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 27 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, CHI TIÊU CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ DO TỈNH TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài và hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức

1. Chế độ đón tiếp khách nước ngoài và hội nghị, hội thảo do tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

2. Về mức chi: giao cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao đón tiếp khách và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế quyết định phù hợp với chi phí từng thời điểm nhưng không vượt mức tối đa của Bộ Tài chính quy định.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh quy định tại Điều 1, 2 Phần B của Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2010
Ngày hiệu lực06/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Bến Tre
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýHuỳnh Văn Be
       Ngày ban hành27/07/2010
       Ngày hiệu lực06/08/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Bến Tre