Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2014 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND bổ sung 52/NQ-HĐND 2014 chương trình xây dựng Nghị quyết Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 52/NQ-HĐND NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2014 VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung thêm 21 nghị quyết vào danh mục chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về việc điều chỉnh cụm từ: “30% mức lương cơ sở” tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa V, Kỳ họp thứ 8.

2. Nghị quyết về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2025.

3. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

4. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án “Dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo” giai đoạn 2015 - 2018.

5. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người cao tuổi theo chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án phát triển nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Nghị quyết về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

9. Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án, công trình thu hồi đất để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

10. Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

11. Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ; lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

12. Nghị quyết về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

13. Nghị quyết về chuẩn nghèo mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

14. Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí cho học sinh trung học thuộc đối tượng chính sách, gia đình nghèo, người dân tộc… tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các điểm thi ngoài địa phương.

15. Nghị quyết về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh năm 2016.

16. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

17. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án nâng cao thành tích thể thao nguồn nhân lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

18. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án quảng bá, xúc tiến du lịch giai đoạn 2016-2020.

19. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Tỉnh và tổng số biên chế, hợp đồng lao động tại các Hội đặc thù cấp tỉnh.

20. Nghị quyết về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thay thế Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

21. Nghị quyết về việc quy định thu và mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2.

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 06 tháng cuối năm 2015 đã được điều chỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành, nếu tình hình thực tế có những vấn đề phát sinh, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi kịp thời với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung hoặc thay đổi nội dung cho phù hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 11.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo đề án, tờ trình và các cơ quan, tổ chức hữu quan để tiến hành thẩm tra, xây dựng báo cáo trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND bổ sung 52/NQ-HĐND 2014 chương trình xây dựng Nghị quyết Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND bổ sung 52/NQ-HĐND 2014 chương trình xây dựng Nghị quyết Vũng Tàu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
       Ngày ban hành16/07/2015
       Ngày hiệu lực16/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND bổ sung 52/NQ-HĐND 2014 chương trình xây dựng Nghị quyết Vũng Tàu

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND bổ sung 52/NQ-HĐND 2014 chương trình xây dựng Nghị quyết Vũng Tàu

        • 16/07/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 16/07/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực