Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND giảm thiểu ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHẰM GIẢM THIỂU ÙN TẮC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2015 )

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 86/TTr-UBND ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua "Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020" với các nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu của Chương trình:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trong khu vực nội đô (từ vành đai 3 trở vào) và trên tất cả các trục hướng tâm chính ra, vào nội đô; các đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3; các khu vực đầu mối giao thông (các cửa ngõ giao thông, các bến xe);

- Huy động sự tham gia mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ngành có liên quan trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong hoạt động vận tải, thực hiện quản lý chặt chẽ tải trọng phương tiện; quản lý các bến bãi đỗ xe; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn Thành phố.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

Đến cuối năm 2020 giảm tối thiểu 40 điểm ùn tắc giao thông và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn Thành phố. Giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% hàng năm trên cả ba tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương).

II. Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, tạo thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng

Tăng cường công tác tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu đến mọi tầng lớp nhân dân để người dân hiểu, đồng thuận và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tạo thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Cụ thể gồm:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ hành lang an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông để mọi người dân nhận thức, hiểu biết đầy đủ và tự giác chấp hành pháp luật về giao thông;

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố, trong các trường học. Tổ chức tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn hoá, văn nghệ, xây dựng các tiểu phẩm, các trò chơi hỏi đáp, thi hiểu biết về Luật giao thông...; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; xây dựng các cụm panô tấm lớn phục vụ công tác tuyên truyền tại các vị trí giao thông quan trọng ra vào Thành phố;

- Tổ chức hội thảo với các chuyên gia, các sở, ngành, hội nghề nghiệp, tiếp thu ý kiến của nhân dân để đưa ra các giải pháp nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố;

- Tuyên truyền mạnh mẽ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt nhanh, đường sắt đô thị để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

2. Công tác tổ chức quản lý và điều hành giao thông

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tổ chức, quản lý, điều hành giao thông vận tải Thủ đô;

- Xây dựng Trung tâm quản lý giao thông công cộng chung cho Thành phố;

- Công tác tổ chức giao thông cần phải được rà soát, sắp xếp khoa học, hợp lý, linh hoạt, phù hợp thực tế, bao gồm một số nội dung chính như sau:

+ Tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô;

+ Cải tạo, sửa chữa, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông độc lập ( trong giai đoạn 2016-2020 sẽ cải tạo 50 tuyến đường, nút giao và lắp đặt 65 nút đèn tín hiệu);

+ Tiếp tục lắp đặt một số cầu thép lắp ghép, cầu dàn benley trên các sông: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét… (trong giai đoạn 2016-2020 phấn đấu thực hiện lắp đặt 10 cầu dàn benley);

- Tiếp tục triển khai việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học, bệnh viện và khu vực các bến xe vào giờ cao điểm, giờ đến trường và giờ tan học;

- Tiếp tục duy trì việc trực gác tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt;

- Tổ chức quản lý tốt hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe taxi;

- Tổ chức lập đề án từng bước hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn Thành phố để xác định rõ lộ trình, giải pháp khắc phục tình trạng phát triển quá nhanh phương tiện giao thông cá nhân trong khi kết cấu hạ tầng giao thông phát triển không theo kịp, gây ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)

3. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tổ chức giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giải tỏa lòng đường vỉa hè

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố;

- Tập trung giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường hướng tâm quan trọng trên một số tuyến đường trục chính đô thị;

- Rà soát, sắp xếp các điểm đỗ xe trên hè và lòng đường để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

4. Những dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có vai trò giảm ùn tắc giao thông cần triển khai thực hiện đồng bộ trong Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

- Tiếp tục thực hiện 10 dự án đã được phê duyệt danh mục giai đoạn 2012 - 2015;

- Triển khai 06 dự án có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

(Chi tiết các dự án tại phụ lục 02 kèm theo)

III. Khái toán kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 là 2.167 tỷ đồng và được phân bổ chi tiết theo từng năm.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quy định để cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp đã đề ra trong Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố; ban hành quyết định và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đồng bộ, có hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm. Hàng năm báo cáo tiến độ thực hiện tại kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố để kịp thời xem xét sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội thành phố Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban Đảng TU; VPTU, VP Đoàn ĐBQH& HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP Hà Nội;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND giảm thiểu ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND giảm thiểu ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành01/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND giảm thiểu ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND giảm thiểu ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông Hà Nội

            • 01/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực