Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đầu tư phát triển và thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 02/7/2015 của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Lào Cai, với nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015:

a) Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015:

Năm 2015 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 -2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, với khí thế quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; cũng trong thời gian này nhiều kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả (đặc biệt là tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai), nhiều dự án xây dựng hạ tầng dự kiến sẽ khởi động hoặc hoàn thành trong 2015, nhiều nhà đầu tư quan tâm, khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại Lào Cai, tạo bước phát triển mới và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực...; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại mở rộng; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp không ngừng được đổi mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá CĐ 1994) đạt 13,8%. Sản xuất vụ xuân được mùa, ước sản lượng tăng 0,4% so với vụ xuân năm ngoái; sản xuất công nghiệp tăng khá (35,5% so CK); thương mại, du lịch phát triển (lượng khách tăng 28% so CK); thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn một số khó khăn, tồn tại: Thời tiết diễn biến bất thường; công tác quyết toán các công trình GTNT chậm; hoạt động kinh tế cửa khẩu gặp khó khăn; tai nạn giao thông có giảm, song việc thiếu bến, bãi đỗ tại các điểm, các khu du lịch còn xảy ra; xe cơi nới, chở quá tải chưa được xử lý dứt điểm... An ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; khiếu nại, tố cáo, đơn thư còn nhiều.

b) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch: Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc, phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm KTXH khu vực miền núi phía Bắc; quy hoạch khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam; đề án mở rộng khu Kinh tế cửa khẩu; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Sa Pa....

- Tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Mùa, vụ Đông - Xuân năm 2015-2016: tiếp tục đưa các giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ trồng chè, trồng rừng. Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; hỗ trợ phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Chủ động sẵn sàng ứng phó với tình hình thiên tai, thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống nắng hạn, lũ lụt cho cây trồng và vật nuôi. Triển khai hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với tỉnh Lâm Đồng; dự án chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu của các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, trong đó chú trọng chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững: Tiếp tục rà soát nội dung các đề án, các cơ chế chính sách thực hiện các đề án trọng tâm. Đẩy mạnh việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở 17 xã. Tập trung triển khai chương trình giảm nghèo bền vững tại các huyện 30a, các huyện theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đề xuất giải quyết khó khăn cho các dự án hoàn thành bước đầu đi vào hoạt động hoặc đang đầu tư xây dựng. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở các khu, cụm CN, TTCN; thu hồi các dự án không triển khai, vi phạm quy định.

- Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (sửa đổi). Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các chương trình, công trình quan trọng; các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 2015.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn. Tổ chức thành công hội chợ thương mại biên giới Việt -Trung 2015. Đảm bảo về số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch, ổn định việc niêm yết giá cả các phòng nghỉ du lịch; bố trí điểm dừng, đỗ xe quy mô phù hợp tại các điểm du lịch.

- Tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, chú trọng đến tăng trưởng cho vay, duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, việc thu tiền nợ đọng thuế, thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất, đấu giá tài sản... Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng phát sinh, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

- Tổ chức khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2015 - 2016, tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học mới. Tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội, các đối tượng là cán bộ cấp xã nghỉ hưu sau Đại hội các cấp.

- Tăng cường quốc phòng - an ninh; quản lý biên giới, mốc giới; trong đó chú trọng việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn tuyên truyền đạo trái pháp luật; kiềm chế các tai, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; điều tra, phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước.

- Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI của tỉnh; tích cực triển khai dự án đánh giá chỉ số điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

- Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tổng hợp báo cáo Trung ương. Hoàn chỉnh các nội dung phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015

(1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 500.000 triệu đồng; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 5.500.000 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa điều chỉnh tăng 400.000 triệu đồng; dự toán thu nội địa sau điều chỉnh là 3.300.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách điều chỉnh tăng 100.000 triệu đồng, dự toán thu quản lý qua ngân sách sau điều chỉnh là 300.000 triệu đồng.

(2) Thu ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương 1.820.000 triệu đồng, dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh 9.920.000 triệu đồng, gồm:

- Tăng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác điều tiết cho ngân sách địa phương 47.492 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 2.561.822 triệu đồng.

- Tăng thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất 300.706 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 600.706 triệu đồng.

- Tăng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 215.947 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 5.201.617 triệu đồng.

- Tăng thu vay đầu tư kiên cố hoa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 10.000 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 110.000 triệu đồng.

- Tăng thu chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015 là 1.145.855 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 1.145.855 triệu đồng.

- Tăng thu quản lý qua ngân sách 100.000 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh 300.000 triệu đồng.

(3) Chi ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương 1.820.000 triệu đồng, dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 9.920.000 triệu đồng, gồm:

- Tăng dự toán chi đầu tư phát triển 485.921 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh 1.090.540 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi thường xuyên 794.606 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh 6.178.097 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 388.389 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 1.942.224 triệu đồng.

- Tăng chi quản lý qua ngân sách 157.730 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 357.730 triệu đồng.

- Giảm dự phòng của ngân sách 6.646 triệu đồng, dự phòng sau điều chỉnh 173.354 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 01,02,03,04,05 đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đối với một số khoản dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015 chưa phân bổ chi tiết; quy định mức thu học phí năm học 2015-2016; việc rà soát, xây dựng mạng lưới trường lớp học; UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XIV thông qua ngày 08/7/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Cường
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực18/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Lào Cai

           • 09/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực