Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND thông qua tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH  BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30  tháng 07  năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM  NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 18/6/2015, Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND-KTNS ngày 09/7/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

1. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn cấp tỉnh quản lý:

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng cầu, cảng sông, khu nhà ở;

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng đường bộ các loại (trừ quốc lộ), thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, bưu chính viễn thông;

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở).

2. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn phân cấp cho huyện, thị xã:

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh xây dựng đường bộ các loại (trừ quốc lộ), cầu, thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, bưu chính viễn thông, khu nhà ở;

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 12 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trông thủy sản; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 8 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở).

3. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn phân cấp cho xã, phường, thị trấn quản lý: Gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 2 tỷ đồng trở lên thuộc tất cả các lĩnh vực.

4. Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này không điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân các cấp thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn được phân cấp trước khi thực hiện, đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP (Cục KTVB);  
- TU, TT.HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, Phòng CTHĐND
- Lưu : VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực03/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành30/07/2015
        Ngày hiệu lực03/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Bình Phước

            • 30/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực