Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND về quy định Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham dự hội chợ Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; Báo cáo thẩm tra số 07/BC-VHXH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài, với các nội dung sau đây:

1. Mục đích hỗ trợ

Quy định này quy định chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã được công nhận, xếp hạng theo quy định (Kinh doanh lữ hành; Kinh doanh lưu trú du lịch; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch; Khu điểm du lịch) khi tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành du lịch trong nước và nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu du lịch, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng hỗ trợ

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch có giấy chứng nhận kinh doanh, hoạch toán độc lập và trụ sở chính tại tỉnh Bình Định trực tiếp tham gia quảng bá xúc tiến du lịch Bình Định tại các hội chợ, triển lãm chuyên ngành du lịch trong nước và nước ngoài.

3. Nguyên tắc hỗ trợ

Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm phải hội đủ các điều kiện sau:

- Pano, bảng tên in ấn trên gian hàng phải quảng bá thương hiệu du lịch Bình Định (hình ảnh, logo, slogan).

- Có sản phẩm quảng bá chung, đặc trưng của du lịch Bình Định.

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản trước khi tham gia hội chợ, triển lãm.

- Có báo cáo kết quả sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm.

- Có chứng từ chi phí hợp pháp theo quy định của pháp luật (bản đăng ký tham gia; hợp đồng, hóa đơn thuê gian hàng hoặc thuê mặt bằng; hợp đồng, hóa đơn thiết kế, thi công, dàn dựng gian hàng; hóa đơn vận chuyển vật tư, tài liệu quảng bá xúc tiến du lịch, hình ảnh trung thực tại gian hàng).

4. Nội dung hỗ trợ

Mỗi năm, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí cho tối đa 02 lần tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và 01 lần tham gia hội chợ, triển lãm nước ngoài.Các khoản chi phí được hỗ trợ khi tham gia hội chợ, triển lãm gồm:

- Chi phí thuê gian hàng hoặc thuê mặt bằng;

- Chi phí thiết kế, thi công, dàn dựng gian hàng;

- Chi phí vận chuyển vật liệu, vật tư, tài liệu phục vụ hội chợ, triển lãm.

5. Mức và nguồn hỗ trợ

- Mức hỗ trợ thực hiện không quá 50% mức chi thực tế nhưng tối đa không quá 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng)/01 lần/01doanh nghiệp khi tham gia hội chợ, triển lãm nước ngoài và 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/01 lần/01 doanh nghiệp khi tham gia hội chợ, triển lãm trong nước.

- Kinh phí hỗ trợ, sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 02 tháng 5 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực02/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham dự hội chợ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham dự hội chợ Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực02/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham dự hội chợ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham dự hội chợ Bình Định

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực