Nghị quyết 06/NQ-CP

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2018 về phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc) do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MỞ CHÍNH THỨC CẶP CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG XÍN MẦN (VIỆT NAM) - ĐÔ LONG (TRUNG QUỐC)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc) như đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 4587/TTr-BNG-UBBG ngày 07 tháng 11 năm 2017.

Điều 2. Các Bộ, ngành liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu song phương Xín Mần, phục vụ hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu của người và hàng hóa.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCp, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: CA, QP, GTVT, CT, NG, TC, KHĐT, NNPTNT, YT;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, QHQT;
- L
ưu: VT, NC (3b).Bình

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long

            • 16/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực