Nghị quyết 06/NQ-CP

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2016 về ký bổ sung Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-CP ký bổ sung nghị định thư hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Ấn Độ 2016


CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH THƯ VÀO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 170/TTr-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Điều 2. Đồng ý lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.

Điều 3. Bộ Tài chính chtrì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp (kèm NĐT);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH; TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-CP ký bổ sung nghị định thư hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Ấn Độ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-CP ký bổ sung nghị định thư hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Ấn Độ 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-CP ký bổ sung nghị định thư hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Ấn Độ 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-CP ký bổ sung nghị định thư hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Ấn Độ 2016

            • 22/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực