Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Hà Nội 2019


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 6

(Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 06/7/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 04 /TTr-HĐND ngày 26/06/2018 của Thường trực HĐND Thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2019, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2019 với những nội dung sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại các kỳ họp:

1.1. Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2019 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

1.2. Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

2. Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề:

1. Giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính.

2. Giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.

3. Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tđại biểu HĐND Thành phố

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình công tác năm 2019 của HĐND Thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND Thành phố cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND Thành phố năm 2019.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 5 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để b/cáo);
- Chính phủ; (để b/cáo);
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội; (để b/cáo);
- VP Quốc hội; VP chính phủ; (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; (để b/cáo);
- Thường trực Thành ủy Hà Nội; (để b/cáo);
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, MTTQ TPHN;
- VP T
U và các Ban Đảng Thành ủy HN;
- Các Ban HĐND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TPHN;
- VP HĐND; VP UBND TP HN;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TPHN;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu: VT, Phòng TH
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2018
Ngày hiệu lực05/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Hà Nội 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Hà Nội 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành05/07/2018
        Ngày hiệu lực05/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Hà Nội 2019

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2018 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Hà Nội 2019

           • 05/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực