Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để khuyến khích phát triển sản xuất, tăng thu ngân sách do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tăng thu ngân sách Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2004/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, TĂNG THU NGÂN SÁCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

- Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 2792/TTr-UB ngày 21 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh về “Về cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp để khuyến khích phát triển sản xuất, tăng thu ngân sách và tỷ lệ phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh tổ chức đấu giá”.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất

QUYẾT NGHỊ

I. Về tỷ lệ phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh tổ chức đấu giá thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 70%; ngân sách huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện) và xã, phường, thị trấn

II. Giao cho UBND tỉnh:

1. Thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định tỷ lệ phân chia cụ thể giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng nguồn ngân sách được phân chia của cấp tỉnh; hướng dẫn sử dụng đúng mục đích nguồn ngân sách được phân chia của cấp huyện và cấp xã, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện thí điểm cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp để khuyến khích phát triển sản xuất, tăng thu ngân sách, báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2004./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2004
Ngày hiệu lực30/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2006
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tăng thu ngân sách Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tăng thu ngân sách Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành30/07/2004
        Ngày hiệu lực30/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2006
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tăng thu ngân sách Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tăng thu ngân sách Thanh Hóa

            • 30/07/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực