Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND về mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng xã phường thị trấn Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2005/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tri số 15/TT-TU ngày 25/3/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TT-UB ngày 01/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho mỗi xã, phường, thị trấn một Trung tâm học tập cộng đồng, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng /năm (ba triệu đồng).

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ được cân đối trong ngân sách xã, (phường, thị trấn) hàng năm.

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2005./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Tuyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực01/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng xã phường thị trấn Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng xã phường thị trấn Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Minh Tuyên
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực01/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng xã phường thị trấn Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng xã phường thị trấn Ninh Bình

            • 21/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực