Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện


TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 HUYỆN ĐAK PƠ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO THÔI GIỮ CHỨC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND, THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006)

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Xét Tờ trình số 05/TT-HĐND ngày 09/01/2006 của Thường trực HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện; cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND huyện và thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện
,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1/ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Võ Văn Bốn vì đã không hoàn thành nhiệm vụ.

2/ Cho thôi giữ chức vụ các ông, bà có tên sau đây:

- Bà Bùi Thị Thương, thôi giữ chức vụ Ủy viên thường trực HĐND huyện;

- Ông Phạm Hoàng Bửu Lâm, thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện.

Lý do: Chuyển công tác khác.

Điều 2: Giao cho thường trực HĐND huyện hoàn tất thủ tục và trình cấp trên phê chuẩn theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Đak Pơ khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/01/2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 

Châu Dích

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực23/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước

Download Văn bản pháp luật 07/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýChâu Dích
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực23/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện

            • 13/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực