Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận năm 2008 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát các nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận:

- Khảo sát hoạt động Hội đồng nhân dân phường trong việc xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận.

- Thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ của dân trong cải cách hành chính ở một số phường và quận.

- Quy trình, tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình, dự án trên địa bàn quận.

Điều 2. Giao các Ban Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát các nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận:

2.1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận:

- Khảo sát việc tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên một số lĩnh vực thu - chi ngân sách và việc mua sắm tài sản công.

- Việc tiếp và giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số phường và phòng - ban quận.

- Hoạt động của các đơn vị: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và Thi hành án Dân sự quận.

- Khảo sát việc xử lý tin báo tội phạm tại các phường.

2.2. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận:

- Khảo sát hoạt động tại Trung tâm Thể dục Thể thao.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tính hiệu quả trong đầu tư xây dựng và sử dụng tài sản công ở một số đơn vị.

- Thực hiện mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

- Xây dựng phường, khu phố văn hóa, chợ văn minh thương nghiệp, việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

- Khảo sát việc thực hiện quy hoạch phát triển các ngành kinh tế trên địa bàn.

- Việc thực hiện các khoản thu trong dân và việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục tại các trường.

- Việc quyết toán thu - chi và dự toán phân bổ ngân sách hàng năm.

Điều 3. Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình giám sát theo Nghị quyết giám sát đã được thông qua.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân; tổ chức phân công các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện công tác giám sát.

Điều 4. Các cơ quan chuyên môn nằm trong kế hoạch giám sát tạo điều kiện và chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo đúng quy định; có kiến nghị, giải trình và báo cáo kết quả thực hiện với đoàn giám sát.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân quận xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận 06 tháng đầu năm 2008 tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân quận khóa IX và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2008 tại kỳ họp thường lệ lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân quận khóa IX.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực