Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 huyện Nhà Bè


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 61/TTr-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân năm 2008 và ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện giám sát các nội dung sau đây tại các kỳ họp:

1. Kết quả thực hiện chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2008).

2. Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (kỳ họp thường kỳ giữa năm và cuối năm 2008).

3. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2008).

Điều 2. Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát các nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân huyện:

1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau xây dựng. Công tác duy tu bảo dưỡng, mở rộng cầu, đường giao thông nông thôn.

2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy trình thực hiện chính sách bố trí tái định cư cho người dân sau giải tỏa.

3. Việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, hiệu quả sau đầu tư các mô hình khuyến nông.

4. Việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập.

5. Kết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới. Công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên và học sinh.

6. Công tác đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh. Kết quả công tác vận động nhân dân thực hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình.

7. Công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn và kết quả thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

8. Kết quả thực hiện công tác kéo giảm tai nạn giao thông.

Điều 3. Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giao Thường trực và 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát.

Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát với 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện; hướng dẫn và tạo điều kiện cho các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, 02 Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân trong quá trình tiến hành hoạt động giám sát.

Định kỳ sau khi kết thúc mỗi nội dung giám sát, Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 huyện Nhà Bè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 huyện Nhà Bè
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Thị Viết
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 huyện Nhà Bè

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 huyện Nhà Bè

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực