Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Củ Chi, ngày 20 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐ ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2006;
Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công khai quyết toán ngân sách năm 2006, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006 như sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là: 115.292 triệu đồng

b) Tổng thu ngân sách huyện là: 447.262 triệu đồng

Trong đó:

- Các khoản thu 100% và tỷ lệ %: 35.759 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố:    314.711 triệu đồng

- Thu các khoản quản lý qua ngân sách: 96.792 triệu đồng

c) Tổng thu ngân sách xã, thị trấn: 62.877 triệu đồng

Trong đó:

- Các khoản thu 100% và tỷ lệ %: 23.570 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách huyện: 39.307 triệu đồng

2. Về chi ngân sách:

a) Tổng chi ngân sách huyện là: 425.497 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:129.450 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 199.255 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 96.792 triệu đồng

b) Tổng chi ngân sách xã, thị trấn là: 50.762 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách là: 21.765 triệu đồng

Hội đồng nhân dân huyện lưu ý Ủy ban nhân dân huyện:

Ủy ban nhân dân huyện trong điều hành ngân sách phải đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước; phấn đấu đảm bảo chi ngân sách đúng dự toán được duyệt, nếu phát sinh phải kịp thời báo cáo với Thường trực và Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân huyện có kế hoạch tổ chức điều hành ngân sách tốt hơn, chú ý các vấn đề sau:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thu chi tài chính, đảm bảo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách có hiệu quả.

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định.

Ủy ban nhân dân huyện gửi báo cáo Sở Tài chính thành phố quyết toán ngân sách năm 2006 của huyện theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Kim Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Thị Kim Huệ
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006

            • 20/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực