Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 8 ban hành

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7 chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí đã được thay thế bởi Nghị quyết 40/2014/NQ-HĐND8 thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên nước Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7 chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2007/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3139/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Báo cáo thẩm tra số 28/BC- HĐND-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu và tỷ lệ được trích lại cho cơ quan trực tiếp thu một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

I. Mức thu các loại phí và lệ phí

A. Các loại phí

1. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước:

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt;

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước.

2. Phí thẩm định báo cáo thăm dò kết quả đánh giá trữ lượng nước dưới đất;

3. Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;

4. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

B. Các loại lệ phí

1. Lệ phí địa chính;

2. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

3. Lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt;

4. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

5. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

(Kèm theo phụ lục 1 mức thu phí và lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường).

II. Thời gian thực hiện

Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2007.

III. Tỷ lệ được trích lại cho cơ quan trực tiếp thu

Các loại phí và lệ phí nêu trên là khoản thu ngân sách Nhà nước. Cơ quan trực tiếp thu phí, lệ phí được trích lại theo tỷ lệ % theo như phụ lục 2 (biểu chi tiết tỷ lệ được trích lại cho cơ quan trực tiếp thu phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường) để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thu phí và lệ phí; số còn lại cơ quan thu phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định mức thu và tỷ lệ được trích lại cho cơ quan trực tiếp thu một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực01/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7 chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7 chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu07/2007/NQ-HĐND7
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
     Người kýVũ Minh Sang
     Ngày ban hành20/07/2007
     Ngày hiệu lực01/09/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7 chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND7 chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí