Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 58/TTr-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2009 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận tổ chức giám sát các nội dung sau:

1.1. Giám sát về việc thực hiện dự án xây dựng chung cư lô A, E, F, G, H phường 7.

1.2. Giám sát về việc tình hình thực hiện chủ đề năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

1.3. Giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Điều 2.

Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giao Thường trực và hai Ban của Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát.

Thường trực tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Định kỳ và sau khi kết thúc mỗi nội dung giám sát, Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận có báo cáo kết quả đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

Điều 3.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thường trực, 2 Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành hoạt động giám sát, chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, hai Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2008
Ngày hiệu lực02/01/2009
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành26/12/2008
        Ngày hiệu lực02/01/2009
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2009

            • 26/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực