Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 quận 2


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 18/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008:

- Phần thu: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2008: 226.800 triệu đồng đạt 89,29% kế hoạch thành phố giao, đạt 85,52% Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao và bằng 245,42% so với cùng kỳ năm trước.

- Phần chi: Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008: 73.771 triệu đồng đạt 56,08% kế hoạch thành phố giao, đạt 38,42% Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao và bằng 139,38% so với cùng kỳ năm trước.

Điều 2. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 113.400 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 127.021 triệu đồng.

Điều 3. Chấp thuận Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 2 với nội dung sau:

- Số đề nghị bổ sung 6 tháng cuối năm 2008: 14.734.761.000 đồng.

- Nguồn thực hiện bổ sung:

+ Dự phòng phí:  5.000.000.000 đồng.

+ Kết dư ngân sách quận năm 2007: 7.647.761.000 đồng.

+ Kết dư ngân sách phường năm 2007: 2.037.000.000 đồng.

+ Tăng thu ngân sách phường: 50.000.000 đồng.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 quận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 quận 2
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Ngọc Sương
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 quận 2

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 quận 2

             • 11/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực