Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND đặt tên đường, tên phố ở thị trấn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2010/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ CỦA THỊ TRẤN VĨNH TRỤ, HUYỆN LÝ NHÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 18

(Ngày 08/7 - 09/7/2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 91;
Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 843/TTr-UBND ngày 21/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 843/TTr-UBND ngày 21/6/2010 về việc đặt tên đường, tên phố ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân như sau:

1. Đặt tên 5 đường: Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

2. Đặt tên 4 phố: Phạm Tất Đắc, Vũ Văn Lý, Phạm Văn Vượng, Nguyễn Phúc Lai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 07/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2010
Ngày hiệu lực 19/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND đặt tên đường, tên phố ở thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND đặt tên đường, tên phố ở thị trấn
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 07/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Đinh Văn Cương
Ngày ban hành 09/07/2010
Ngày hiệu lực 19/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND đặt tên đường, tên phố ở thị trấn

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND đặt tên đường, tên phố ở thị trấn

  • 09/07/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/07/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực