Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ (THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2889/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

1. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh được hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung.

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc thôn được giao kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thì hàng tháng được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (Hệ số 0,25).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Trường hợp Trưởng ban công tác Mặt trận không kiêm nhiệm, ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%, còn lại 40% do ngân sách của các huyện, thị xã và thành phố Huế bảo đảm.

- Trường hợp Trưởng ban công tác Mặt trận do các chức danh khác kiêm nhiệm, tỉnh hỗ trợ 100% ngân sách cho các huyện, thị xã và thành phố Huế để chi trả phụ cấp kiêm nhiệm.

4. Thời gian được hưởng phụ cấp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành11/07/2012
        Ngày hiệu lực20/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận