Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ Nhân viên y tế tại khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên y tế phường ấp Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC KHU VỰC THUỘC PHƯỜNG, ẤP THUỘC THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ Nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn trên địa bàn thành phố. Mỗi ấp, khu vực được bố trí từ 01 đến 02 nhân viên y tế, căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động.

Điều 2. Mức hỗ trợ và điều kiện hưởng hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ

Nhân viên y tế được hưởng mức hỗ trợ = 0,3 x mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Điều kiện hưởng hỗ trợ

a) Được cấp có thẩm quyền xem xét và công nhận là Nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn.

b) Nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu:

- Tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng;

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế tại cộng đồng;

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình;

- Sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường;

- Tham gia thực hiện các chương trình y tế tại ấp, khu vực.

d) Thực hiện ghi chép, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo hướng dẫn của Trạm Y tế.

đ) Tham gia giao ban định kỳ với Trạm Y tế phường, thị trấn; tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn do cơ quan y tế cấp trên tổ chức để nâng cao trình độ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn, Trạm Y tế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên y tế phường ấp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên y tế phường ấp Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực01/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên y tế phường ấp Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên y tế phường ấp Cần Thơ

            • 11/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực