Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Kế hoạch Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 922/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm các nội dung như sau:

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đảm bảo đáp ứng được 60% nhu cầu kinh phí phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh vào năm 2015 và 80% vào năm 2020;

b) Đảm bảo số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả theo quy định vào năm 2018 và đạt 80% vào năm 2020.

c) Đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định hiện hành;

d) Đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành.

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch

a) Nhóm giải pháp huy động kinh phí

- Tăng cường vận động và kêu gọi hỗ trợ của ngân sách Trung ương và các Bộ ngành, đoàn thể qua các chương trình, đề án để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thiết yếu và bền vững thông qua việc cung cấp thông tin và bằng chứng về việc thiếu hụt nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

- Tăng cường đầu tư ngân sách của tỉnh và phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS.

- Huy động nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS từ nguồn kinh phí thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, tổ chức xã hội…cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các đơn vị này và cho cả chương trình chung.

- Tăng sự đóng góp của người sử dụng dịch vụ thông qua việc thực hiện chi trả các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

- Huy động nguồn lực từ các dự án quốc tế.

b) Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí

- Điều phối, phân bổ và kiểm soát hiệu quả nguồn kinh phí huy động được.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí.

c) Nhóm giải pháp quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực

4. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng

Tỷ lệ %

Tổng nhu cầu

21,933

29,279

37,054

45,498

53,546

61,755

249,065

100

Dự kiến thu từ tiền thuốc Methadone

 

 

 

29,382

35,770

42,157

107,309

43,08

Chương trình mục tiêu phòng, chống HIV huy động được

0,695

0,500

0

0

0

0

1,195

32,39

Nguồn viện trợ huy động được

19,238

26,379

33,854

0

0

0

79,471

Ngân sách địa phương đảm bảo

1,661

1,910

2,197

2,527

2,906

3,342

14,543

5,84

Nguồn kinh phí còn thiếu hụt ngân sách địa phương không đảm bảo được

0,339

0,490

1,003

13,589

14,870

16,256

46,547

18,69

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định, hàng năm báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2015
Ngày hiệu lực25/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Kế hoạch Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Kế hoạch Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành15/04/2015
        Ngày hiệu lực25/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Kế hoạch Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Kế hoạch Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Tây Ninh

            • 15/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực