Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND hỗ trợ phụ cấp người làm công tác chống HIV/AIDS An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2019/NQ-HĐND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHỤ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Thông tư s 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định qun lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân s giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 371/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đng nhân dân tnh quy định mức h trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang; Báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

1. Mức hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên tiếp cận cộng đồng được cấp thẻ: 1.300.000 đồng/người/tháng.

2. Điều kiện hưởng hỗ trợ:

Nhân viên tiếp cận cộng đồng: Là những người trực tiếp tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS được cấp thẻ theo quy định của pháp luật, bao gồm tuyên truyền viên đồng đẳng và những người tình nguyện khác không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp cận, tư vấn truyền thông thay đổi hành vi, cung cấp tài liệu truyền thông về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị.

- Giới thiệu, chuyển gửi các đối tượng nguy cơ cao đến các dịch vụ: Tư vấn xét nghiệm tự nguyện; khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục; dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; điều trị các chất dạng thuốc phiện.

- Phân phát vật dụng can thiệp (bao cao su, bơm kim tiêm,...) cho đối tượng nguy cơ cao như: Phụ nữ mại dâm, tiêm chích ma túy, đồng tính nam, vợ/chồng/bạn tình người nhiễm,...

- Ghi chép đầy đủ hồ sơ các khách hàng được tiếp cận theo quy định. Tng hợp báo cáo kết quả hoạt động và các báo cáo slượng vật dụng cp phát hàng tháng theo chỉ tiêu, quy định của chương trình.

3. Nguồn kinh phí: Bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh vào trong dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Qu
c hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND t
nh;
- UBND tỉnh, Ban Thường trực
UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Thường trực HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG;
- Truyền h
ình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang, Báo AG, Đài PT- TH AG, Website tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp-P.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND hỗ trợ phụ cấp người làm công tác chống HIV/AIDS An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND hỗ trợ phụ cấp người làm công tác chống HIV/AIDS An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Anh Kiệt
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND hỗ trợ phụ cấp người làm công tác chống HIV/AIDS An Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND hỗ trợ phụ cấp người làm công tác chống HIV/AIDS An Giang

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực