Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi cho hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND mức chi cho hội thi cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2019/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO CÁC HỘI THI, CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến;

Xét Tờ trình số 2709/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về nội dung và mức chi cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 348/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định nội dung và mức chi cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố; Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố; Giải thưởng sáng chế thành phố; Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố.

2. Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân tham gia và tổ chức thực hiện các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quy định nội dung và mức chi cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố:

a) Giải nhất: 40 triệu đồng/giải.

b) Giải nhì: 32 triệu đồng/giải.

c) Giải ba: 24 triệu đồng/giải.

d) Giải khuyến khích: 8 triệu đồng/giải.

2. Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố:

a) Giải đặc biệt: 16 triệu đồng/giải.

b) Giải nhất: 12 triệu đồng/giải.

c) Giải nhì: 8 triệu đồng/giải.

d) Giải ba: 6,4 triệu đồng/giải.

e) Giải khuyến khích: 4 triệu đồng/giải.

3. Giải thưởng sáng chế thành phố:

a) Giải nhất: 40 triệu đồng/giải.

b) Giải nhì: 32 triệu đồng/giải.

c) Giải ba: 24 triệu đồng/giải.

d) Giải khuyến khích: 8 triệu đồng/giải.

4. Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố: 32 triệu đồng/giải cho 4 nhóm đối tượng với 12 giải đồng hạng. Bao gồm: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích nổi bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho thành phố; tổ chức, cá nhân có giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết những vấn đề của cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực cho thành phố; các tác phẩm truyền thông có nhiều tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng; các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại thành phố.

5. Chi cho công tác khen thưởng; xét chọn và chấm giải; chi thù lao Ban tổ chức và Ban thư ký; chi hỗ trợ cho các tác giả đoạt giải thưởng; các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính. Riêng mức chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, đề tài dự thi là 1.500.000 đồng/công trình, giải pháp, đề tài.

6. Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

1. Kinh phí đảm bảo hoạt động thực hiện các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được chi từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo01/10/2019
Số công báoTừ số 70 đến số 71
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND mức chi cho hội thi cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND mức chi cho hội thi cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Lệ
        Ngày ban hành13/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo01/10/2019
        Số công báoTừ số 70 đến số 71
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND mức chi cho hội thi cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND mức chi cho hội thi cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Hồ Chí Minh

           • 13/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực