Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 11


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Báo cáo của các cơ quan Tư pháp, báo cáo thẩm định của hai Ban Hội đồng nhân dân (Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế), phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận về tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo của các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2007:

Trong năm 2007, mặc dù thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, giá vàng và một số nguyên nhiên vật liệu, mặt hàng thiết yếu biến động, tăng cao… nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận vẫn tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, hầu hết các nhiệm vụ chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đề ra đều đạt kết quả khá, cụ thể như sau:

- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 9,2% (kế hoạch tăng 7% trở lên), thương mại - dịch vụ tăng 34,2% (kế hoạch tăng 20% trở lên).

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch theo hướng ngành sản xuất thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển và chiếm ưu thế so với ngành sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 100% dự toán (329/329 tỷ đồng) tăng 21% so năm 2006 (266,94/ 226,2 tỷ đồng), trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 92% dự toán, tăng 26% so với thực hiện năm 2006; các khoản thu khác đều hoàn thành vượt mức dự toán.

- Trong năm đã thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản 139,98 tỷ đồng (đạt 105,24%); hoàn tất xây dựng khu B, tái định cư cho 415/590 hộ dân thuộc diện tái định cư thuộc khu Trường đua Phú Thọ; tiếp tục thi công khu A - nhà ở Phú Thọ; hoàn tất và đưa vào sử dụng: Trung tâm Văn hóa quận, Trường Tiểu học Phùng Hưng, Trường Trung học cơ sở Hậu Giang, Trường Mầm non 13, trụ sở Ủy ban nhân dân các phường 01, 11, 16. Khởi công công trình Trường Tiểu học Hưng Việt; Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải.

- Đã tổ chức kêu gọi đầu tư dự án xây dựng mới các lô A - E - F - G - H chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, các dự án Khu 5,9ha Công viên Văn hóa Đầm Sen; triển khai lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng 02 nút giao thông Ông Ích Khiêm -Bình Thới - Lãnh Binh Thăng và Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp và dự án mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn Bình Thới - Tân Hóa).

- Gắn 2.133/1.600 đồng hồ nước đạt 133,31% kế hoạch; nâng tổng số hộ dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch là 45.425 hộ đạt tỷ lệ 99%.

- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục có bước chuyển biến: đến nay có 88,8% số hộ (31.178 hộ) được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (tăng 1,7% so với năm 2006).

- Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục có chuyển biến tích cực, tiếp tục đảm bảo giữ vững kết quả phổ cập bậc tiểu học đạt 94,6% (16/16 phường đạt chuẩn), hoàn thành phổ cập bậc trung học cơ sở đạt 84,3% (15/16 phường đạt chuẩn) và phổ cập bậc trung học đạt 72,8% (5/16 phường đạt chuẩn, tăng 4 phường so với năm trước). Công tác vận động đối tượng trong độ tuổi phổ cập ra lớp có nhiều chuyển biến: bậc tiểu học là 42,6%, tăng 25%; trung học cơ sở đạt 33%, tăng gần 20%; trung học phổ thông đạt 38,2%, tăng 26,6% (so với năm 2006).

- Đảm bảo giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 0,2%, đến nay có 8/16 phường đạt tiêu chuẩn “Xã phường phù hợp trẻ em”.

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 9.953 lao động (đạt 99,5% kế hoạch, dự kiến cuối năm vượt chỉ tiêu).

- Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả khá khả quan, có 1.717 hộ vượt chuẩn trên 6 triệu đồng/người/năm (đạt 113% kế hoạch), hiện toàn quận chỉ còn 489 hộ trong chương trình, chiếm tỷ lệ 1,06% tổng số hộ dân (chỉ tiêu là dưới 3%); tính đến nay 9/16 phường đã hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo ở chuẩn 6 triệu đồng.

- Đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình “Cải cách hành chính”.

- Bảo đảm ổn định chính trị, thực hiện tốt “Chương trình ba giảm”, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, trật tự lòng lề đường; các ngành thuộc khối nội chính hoạt động có chất lượng, số vụ phạm pháp hình sự giảm 11,88%, tỷ lệ án khám phá đạt 72,47%; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng trên giao, tuyển nghĩa vụ quân sự vượt chỉ tiêu đề ra (102%).

- Quận đã tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Kết quả thực hiện nêu trên cho thấy nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận năm 2007 hoàn thành khá toàn diện, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ vượt mức kế hoạch đề ra, nổi bật là: kinh tế tiếp tục tăng trưởng; cơ bản hoàn tất công tác di dời cơ sở gây ô nhiễm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; thu ngân sách vượt dự toán, đảm bảo được các yêu cầu chi tiêu thường xuyên; công tác đầu tư xây dựng cơ bản có tiến bộ; nhiều chỉ tiêu lĩnh vực văn hoá - xã hội hoàn thành vượt mức kế hoạch, giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới: Công tác điều chỉnh quy hoạch chung 1/5.000 cũng như quy hoạch chi tiết 1/2.000 các cụm phường và điều chỉnh quy hoạch lộ - hẻm giới còn chậm; tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố còn chậm; công tác phổ cập giáo dục còn nhiều khó khăn do số phường chưa đạt phổ cập bậc trung học phổ thông còn nhiều (11/16 phường); chương trình xóa đói giảm nghèo tuy đạt kết quả tốt nhưng chưa đảm bảo tính bền vững, nợ quá hạn còn tồn đọng nhiều; công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường chưa thực sự chuyển biến đồng bộ trên toàn địa bàn, tai nạn giao thông gây chết người chưa giảm.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008:

Năm 2008 được thành phố lực chọn là năm “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, đồng thời cũng là năm bản lề của quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX đã đề ra. Do đó, Hội đồng nhân dân quận xác định các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu:

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7% trở lên so thực hiện năm 2007.     

1.2. Doanh thu ngành thương mại - dịch vụ tăng 25% trở lên so thực hiện năm 2007.

1.3. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do Thành phố giao là 414 tỷ đồng, tăng 25,8% so thực hiện năm 2007, trong đó thuế công thương nghiệp là 330 tỷ đồng, tăng 37,5 % so thực hiện năm 2007.

1.4. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm: dự án khu 5,8ha Đầm Sen; dự án khu thương mại - dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại 278 - 284 Lãnh Binh Thăng; dự án xây dựng mới các lô A - E - F- G- H chung cư Lý Thường Kiệt; nút giao thông Tôn Thất Hiệp - Lãnh Binh Thăng và nút giao thông Bình Thới - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm, cải tạo mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn Bình Thới - Tân Hóa).

1.5. Thực hiện huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99% trở lên; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào cuối năm 2008.

1.6. Hoàn thành cơ bản chương trình xóa đói giảm nghèo tại 7 phường (theo chuẩn 6 triệu đồng/người/năm) vào cuối năm 2008.

1.7. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

1.8. Giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức dưới 1‰, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 4,46%, giảm 0,24% so với năm 2007.

1.9. Xây dựng 80% số hộ đạt gia đình văn hóa trở lên; tiếp tục xây dựng 40/61 khu phố văn hóa, 8 phường văn hóa, 8 chung cư văn hóa.

1.10. Phấn đấu giảm 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 65% trở lên, riêng trọng án tỷ lệ khám phá đạt 90% trở lên; không để tái phát sinh và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm.

1.11. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2008.

1.12. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức cơ quan theo Nghị định của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng, kế hoạch thực hành tiết kiệm - chống lãng phí trong tất cả các ngành các cấp.

2. Nhiệm vụ công tác trọng tâm:

2.1. Duy trì tốc độ tăng trưởng và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010, tầm nhìn đến 2015.

2.2. Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các cụm phường còn lại và các tuyến đường, hẻm giới trên địa bàn quận (riêng quy hoạch hẻm đặt chỉ tiêu hoàn thành trong quý II năm 2008), quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020; quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, quản lý trật tự đô thị; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  theo Quyết định 54 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.3. Tập trung sự lãnh đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi nguồn lực của xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các công trình trọng điểm đã xác định của chương trình phát triển và quản lý đô thị.

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đi đôi với quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình sau cai nghiện.

2.5. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục bậc trung học vào cuối năm 2008.

2.6. Phấn đấu toàn Quận hoàn thành cơ bản chương trình “Xóa đói giảm nghèo” (chuẩn 6 triệu đồng/người/năm) vào cuối năm 2008. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình đào tạo nghề, tập trung cho công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và vận động các doanh nghiệp thu nhận lao động diện xóa đói giảm nghèo, xem đây là giải pháp cơ bản để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

2.7. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp giữa Bệnh viện quận 11, Trung tâm Y tế Dự phòng và cơ quan Bảo hiểm Xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

2.8. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, “Chương trình ba giảm”, tiếp tục thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Tiếp tục có biện pháp tích cực, hiệu quả triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.9. Triển khai các biện pháp thực hiện năm “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” theo hướng dẫn của Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế “một cửa” ở Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Sơ kết việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở phường 5 và 15 để triển khai cho các phường có đủ điều kiện.

2.10. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

2. Giao cho Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp thực hiện giám sát các hoạt động về kinh tế - xã hội của UBND quận nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các đoàn thể nhân dân phối hợp với Hội đồng nhân dân cùng với các cơ quan nhà nước vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

4. Hội đồng nhân dân quận kêu gọi đồng bào các giới, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các ngành, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 11
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 11

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 11

         • 21/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực