Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách quận năm 2007

Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX thông qua dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007, Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ghi nhận:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2007 và đạt được những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên... tạo thuận điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh phát triển theo đúng định hướng cơ cấu kinh tế, giữ được sự ổn định trên các lĩnh vực an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Điều 2. Về dự toán ngân sách năm 2008

1. Về thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo Pháp lệnh: 503,980 tỷ đồng, tăng 43,45% so với cùng kỳ.

* Tổng thu ngân sách quận:                                                                          168,049 tỷ đồng.

Các nguồn thu gồm:

- Thuế công thương nghiệp:                                                                          378,500 tỷ đồng;

- Lệ phí trước bạ:                                                                                                72 tỷ đồng;

- Thuế thu nhập:                                                                                              6,900 tỷ đồng;

- Thu tiền sử dụng đất:                                                                                           1 tỷ đồng;

- Thu tiền thuê đất:                                                                                                7 tỷ đồng;

- Thuế nhà đất:                                                                                                      3 tỷ đồng;

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                                                                        27 tỷ đồng;

- Thu phí, lệ phí:                                                                                              4,880 tỷ đồng;

- Thu khác:                                                                                                     3,700 tỷ đồng.

2. Về chi ngân sách:

* Tổng chi ngân sách quận:                                                                          168,049 tỷ đồng.

(chưa bao gồm chi đầu tư phát triển phân cấp cho quận).

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách quận:                                             12,164 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên:                                                                                     126,369 tỷ đồng.

- Dự phòng phí:                                                                                               6,129 tỷ đồng.

- Dự kiến chi tăng lương:                                                                               23,387 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân quận giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước cho từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 15 phường theo đúng quy định.

Điều 4. Giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2008

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2008 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Phú Nhuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Phú Nhuận

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực