Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 quận 2


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 2
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND-TCKH ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 19/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 85/TTr-UBND-TCKH ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 cụ thể:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ 230 tỷ đồng còn 140 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố là 80 tỷ đồng, vốn ngân sách quận là 60 tỷ đồng.

2. Thống nhất chuyển đổi yêu cầu các danh mục dự án trong năm 2008 đối với 07 dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 2 làm chủ đầu tư.

3. Thống nhất điều chỉnh danh mục dự án đề nghị điều chỉnh và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 điều chỉnh (đợt 2) theo 5 phụ lục danh mục dự án (đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 2 khóa III, kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 quận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 quận 2
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Ngọc Sương
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 quận 2

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 quận 2

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực