Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7 về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND8 chính sách chế độ hỗ trợ công viên chức nhân viên và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 08/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Sau khi xem xét Tờ trình số 503/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn chính sách, chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-HĐND-VHXH ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An như sau:

1. Đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương

a) Hỗ trợ học sinh:

- Sinh hoạt phí (thực hiện trong 9 tháng/ năm) đối với học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, gia đình chính sách và gia đình thuộc đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội:

+ Học sinh nội trú ở trường: hỗ trợ 540.000 đồng/ học sinh/ tháng;

+ Học sinh bán trú: hỗ trợ 270.000 đồng/ học sinh/ tháng.

- Cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh đạt kết quả học tập loại giỏi: 140.000 đồng/ học sinh/ tháng.

b)Hỗ trợ cán bộ quản lý ( Ban giám hiệu): 600.000 đồng/ người/ tháng ( thực hiện trong 9 tháng/ năm).

c) Hỗ trợ giáo viên ( thực hiện trong 9 tháng/ năm):

- Giáo viên dạy chuyên môn: 600.000 đồng/ người/ tháng;

- Giáo viên dạy môn không chuyên: 400.000 đồng/ người/ tháng;

- Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10 và 11 được hỗ trợ thêm:

+ Môn chuyên: 5 tiết/ tuần;

+ Môn không chuyên: 3 tiết/ tuần;

d) Hỗ trợ nhân viên ( không tính bảo vệ, tạp vụ): 200.000 đồng/ người/ tháng (thực hiện trong 9 tháng/ năm).

e) Đối với giáo viên thỉnh giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia: mức thù lao theo thỏa thuận giữa nhà trường và bên được mời trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

f) Ngân sách hỗ trợ tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong nước 01 lần/ năm học đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường đạt thành tích lao động xuất sắc trong năm.

2. Đối với Trường Trung học cơ sở Chu Văn An – thị xã Thủ Dầu Một

a) Cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh của các lớp tạo nguồn ( thực hiện trong 9 tháng/ năm):

- Học sinh đạt loại giỏi: 70.000 đồng/ học sinh/ tháng;

- Học sinh đạt loại khá: 50.000 đồng/ học sinh/ tháng.

b) Hỗ trợ cán bộ quản lý ( Ban giám hiệu): 400.000 đồng/người/ tháng (thực hiện trong 9 tháng/ năm);

c) Hỗ trợ giáo viên dạy các lớp tạo nguồn (thực hiện trong 9 tháng/ năm) và được tính theo tổng số tiết thực dạy cho các lớp tạo nguồn:

- Giáo viên dạy trên 10 tiết/ tuần: hỗ trợ 500.000 đồng/ người/ tháng;

- Giáo viên dạy từ 10 tiết/ tuần trở xuống: hỗ trợ 300.000 đồng/ người/tháng.

d) Hỗ trợ giáo viên viết giáo trình dạy các môn tăng cường lớp tạo nguồn: 2.000.000 đồng/ giáo trình/ lớp.

e) Đối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ (3 tiết/ tuần).

- Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 ( tiếng Anh) 01 tiết/ tuần và giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh) 02 tiết/ tuần;

- Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết định trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ học sinh đóng góp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII,họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2009/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2009
Ngày hiệu lực17/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2009/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành07/04/2009
        Ngày hiệu lực17/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh